Gespecialiseerd in Reiki bij huisdieren
Home » Reiki is

Reiki is

– Een heling methode die gebruik maakt van gestuurde levenskracht energie.

– Een zinnig werktuig ter bevordering van zelfbewustzijn en transformatie.

– Een therapie gebaseerd op handoplegging.

– Een heling methode die in de hele wereld gepraktiseerd wordt.

– Een voortzetting van lessen die aan het einde van de 19e eeuw werden gegeven door Reiki grootmeester Dr.Mikao Usui.

– Een heling methode die zowel in ziekenhuizen, particuliere praktijken, bij zelfhulp en in combinatie met vele andere therapieën wordt toegepast

 

Reiki is NIET verbonden met een religie of religieuze praktijk.

Reiki is GEEN vervanger van de traditionele geneeskunde!